Latest Posts

All Posts


Babilon upadł – nawrócenie punka

Na imię mam Tomek. Kiedy miałem 17 lat zacząłem trochę głębiej zastanawiać się nad tym, co dzieje s…

Read More

Gdzie jest Bóg gdy cierpię? – Ariel A.Roth

Zsekularyzowani naukowcy często zadają dwa bardzo ważne pytania dotyczące Boga: Gdzie jest Bóg? Dla…

Read More

Ostrożnie z nauką – Ariel A. Roth

Odróżnianie faktów od opinii jest istotne zwłaszcza w nauce. Naukowcy mają też prawo się specjalizo…

Read More

Marnotrawne dzieci – Katarzyna Lewkowicz-Siejka

Podczas jednej z konferencji poświęconych religioznawstwu eksperci z całego świata debatowali n…

Read More

BÓG NA SPACERZE – Michał Leśniak

Bóg jest wszędzie. W naszych umysłach, domach, pracy. Musimy o tym pamiętać przez cały czas.…

Read More

Kościół, który przestał kochać – Katarzyna Siejka

Dziś świat - instytucje, organizacje, fundacje, nawet rządy - robi to samo, co kiedyś należało do K…

Read More

Wieczerza Pańska inaczej – Bogdan Maszczak

OBRZĄDEK WIECZERZY PAŃSKIEJ (transkrypt kazania pastora Bogdana Maszczaka) Znamy zapewne ksi…

Read More

Zrób sobie wolne – Nan Chase

Apatię i przygnębienie wywołane zmęczeniem można bardzo łatwo wyleczyć, realizując receptę sprzed t…

Read More

Kobiety w życiu Kościoła apostolskiego – Bogusław Dąbrowski

Gdy mówimy o kobietach w Kościele, od razu przychodzi na myśl pozorny antyfeminizm apostoła Pawła.…

Read More

Modlitwa obiektem nauki

Modlitwę można porównać do telegrafu bez kabla, przez który płyną nieustannie w obu kierunkach…

Read More